(1)
Korczarowska, N. Muzeum W żałobie. Architektoniczne Elegie Aleksandra Sokurowa. kf 2020, 50-66.