(1)
Bohdziewicz, J. Nawidzenie. O Kino-myśleniu Poza Metafizyką Na przykładzie Filmu Abbasa Kiarostamiego „Smak czereśni” (przypis Do Jeana-Luca Nancy’ego). kf 2016, 216-225.