(1)
Hendrykowski, M. Metafizyka W „Labiryncie” Jana Lenicy. kf 2016, 165-174.