(1)
Sokołowska, M. Między Zniszczeniem a nadzieją. Wizja Apokalipsy W „Drodze” Johna Hillcoata. kf 2016, 156-164.