(1)
Stańczyk, M. Doświadczanie Transcendencji – współczesne Kino Religijne. kf 2016, 33-40.