(1)
Sowiński, E. Działalność Producencka Studia Filmowego Im. Karola Irzykowskiego W Latach 1981-1989. kf 2022, 184-202.