[1]
Syska, R. 2021. Dotknięcie filmu. Techniczne uwarunkowania obecności filmu w muzeum . Kwartalnik Filmowy. 113 (maj 2021), 68–90. DOI:https://doi.org/10.36744/kf.689.