[1]
Stelmach, M. 2021. Drugi przełom dźwiękowy? Magnetofon Nagra i przemiany dźwięku filmowego w epoce postklasycznej. Kwartalnik Filmowy. 113 (maj 2021), 114-130. DOI:https://doi.org/10.36744/kf.681.