[1]
Stasiowski, M. 2021. Zakamarki (nie)widzialnych miast. Techniki obrazowania 3D na przecińôciu archeologii, architektury i filmu. Kwartalnik Filmowy. 113 (maj 2021), 169-183. DOI:https://doi.org/10.36744/kf.677.