[1]
Jarosz, R. 2021. W poszukiwaniu genealogii kina – skiagrafie i proces skiagraficzny. Kwartalnik Filmowy. 113 (maj 2021), 27–49. DOI:https://doi.org/10.36744/kf.559.