[1]
Radkiewicz, M. 2020. „Dokumenty obrazowe” w polskiej refleksji i praktyce filmowej do roku 1927. Kwartalnik Filmowy. 112 (grudz. 2020), 150-160. DOI:https://doi.org/10.36744/kf.528.