[1]
Adamczak, M. 2021. O modernizmie wyczerpanym. Kwartalnik Filmowy. 113 (maj 2021), 248–255. DOI:https://doi.org/10.36744/kf.475.