[1]
Stańczyk, M. 2016. Doświadczanie transcendencji – współczesne kino religijne. Kwartalnik Filmowy. 96 (grudz. 2016), 33–40. DOI:https://doi.org/10.36744/kf.2136.