[1]
Sulejewska, J. 2018. Ślepe zaułki genologii filmowej. Fotofilm wobec filmu ikonograficznego, animowanego oraz „found footage”. Kwartalnik Filmowy. 104 (grudz. 2018), 150–166. DOI:https://doi.org/10.36744/kf.1866.