[1]
Sowiński, E. 2022. Działalność producencka Studia Filmowego im. Karola Irzykowskiego w latach 1981-1989. Kwartalnik Filmowy. 117 (maj 2022), 184–202. DOI:https://doi.org/10.36744/kf.1089.