Biedarieva, S. „Dekolonizacja I Wyzwolenie W Sztuce ukraińskiej”. Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, t. 343, nr 4, luty 2024, s. 37-41, doi:10.36744/k.2579.