Dziewulska, M. . „Łeś Kurbas, Cztery Ostatnie Obrazy”. Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, t. 343, nr 4, luty 2024, s. 99-112, doi:10.36744/k.2551.