Herashchenko, O. „Mapa Ukrainy w środowisku Wizualnym: Co Kryje Obraz?”. Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, t. 343, nr 4, luty 2024, s. 85-97, doi:10.36744/k.2541.