Wróbel, S. „Pawła Althamera I Artura Żmijewskiego Obrazy (nie)ostateczne”. Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, t. 343, nr 4, luty 2024, s. 250-6, doi:10.36744/k.2303.