[1]
J. Leociak, „Patrząc na Buczę. Badacz Zagłady wobec wizualnych świadectw współczesnego ludobójstwa”, k, t. 343, nr 4, s. 173–181, luty 2024.