Zychowicz, J. (2024) „Zły mit: Obrazowanie międzypokoleniowych przeżyć rewolucji i wojny”, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 343(4), s. 51–66. doi: 10.36744/k.2570.