Leociak, J. (2024) „Patrząc na Buczę. Badacz Zagłady wobec wizualnych świadectw współczesnego ludobójstwa”, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 343(4), s. 173–181. doi: 10.36744/k.2561.