Janoszuk-Giergiel, U. (2024) „«Robię przestrzeń»: Codzienna praktyka twórcza Hanny Rechowicz ”, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 343(4), s. 238–249. doi: 10.36744/k.2157.