Biedarieva, Svitlana. 2024. „Dekolonizacja I Wyzwolenie W Sztuce ukraińskiej”. Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 343 (4):37-41. https://doi.org/10.36744/k.2579.