Zychowicz, J. (2024). Zły mit: Obrazowanie międzypokoleniowych przeżyć rewolucji i wojny. Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 343(4), 51–66. https://doi.org/10.36744/k.2570