Leociak, J. (2024). Patrząc na Buczę. Badacz Zagłady wobec wizualnych świadectw współczesnego ludobójstwa. Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 343(4), 173–181. https://doi.org/10.36744/k.2561