Mikołajewski, Łukasz. (2024). Głos Marii Reimann: Rola osobistego w tekstach naukowych. Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 343(4), 204–214. https://doi.org/10.36744/k.2497