Janoszuk-Giergiel, U. (2024). „Robię przestrzeń”: Codzienna praktyka twórcza Hanny Rechowicz . Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 343(4), 238–249. https://doi.org/10.36744/k.2157