(1)
Biedarieva, S. Dekolonizacja I Wyzwolenie W Sztuce ukraiƄskiej. k 2024, 343, 37-41.