(1)
Leociak, J. Patrząc Na Buczę. Badacz Zagłady Wobec Wizualnych świadectw współczesnego ludobójstwa. k 2024, 343, 173-181.