(1)
Dauksza, A. W Poprzek wpław: Ludzie Nieznaczni W Akcie Niezgody. k 2024, 343, 199-203.