(1)
Mikołajewski, Łukasz. Głos Marii Reimann: Rola Osobistego W Tekstach Naukowych. k 2024, 343, 204-214.