(1)
Wróbel, S. Pawła Althamera I Artura Żmijewskiego Obrazy (nie)ostateczne. k 2024, 343, 250-260.