(1)
Janoszuk-Giergiel, U. „Robię przestrzeń”: Codzienna Praktyka twórcza Hanny Rechowicz. k 2024, 343, 238-249.