(1)
Giszterowicz, A. Raport Z przeciwdziaƂania Entropii: (Wn / Ma - Notatki Z SchulzFestu W Lublinie). k 2023, 340, 279-283.