[1]
Zychowicz, J. 2024. Zły mit: Obrazowanie międzypokoleniowych przeżyć rewolucji i wojny. Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. 343, 4 (luty 2024), 51–66. DOI:https://doi.org/10.36744/k.2570.