[1]
Leociak, J. 2024. Patrząc na Buczę. Badacz Zagłady wobec wizualnych świadectw współczesnego ludobójstwa. Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. 343, 4 (luty 2024), 173–181. DOI:https://doi.org/10.36744/k.2561.