[1]
Herashchenko, O. 2024. Mapa Ukrainy w środowisku wizualnym: Co kryje obraz?. Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. 343, 4 (luty 2024), 85–97. DOI:https://doi.org/10.36744/k.2541.