Petrucci, Francesco. „Tadeusz Kuntze, Zwany “Taddeo Polacco”, między Rzymem, Colli Albani I Lazio”. Biuletyn Historii Sztuki 83, no. 2 (czerwiec 30, 2021): 351–375. Udostępniono czerwiec 20, 2024. https://czasopisma.ispan.pl/index.php/bhs/article/view/999.