Jurkowlaniec, Grażyna, i Magdalena Herman. „Szesnastowieczny królewiecki Druk W Herzog August Bibliothek W Wolfenbüttel: Ilustracje, Oprawa I właściciele”. Biuletyn Historii Sztuki 83, no. 2 (czerwiec 30, 2021): 285–321. Udostępniono lipiec 15, 2024. https://czasopisma.ispan.pl/index.php/bhs/article/view/997.