Mossakowski, Stanisław. „Lwowski kościół Karmelitanek Bosych (1642–1690) a Projekty Giovanniego Battisty Gisleniego”. Biuletyn Historii Sztuki 86, no. 1 (marzec 29, 2024): 31–52. Udostępniono czerwiec 20, 2024. https://czasopisma.ispan.pl/index.php/bhs/article/view/1794.