Mossakowski, Stanisław, i Wojciech Boberski. „Jerzy Kowalczyk (1930-2018)”. Biuletyn Historii Sztuki 84, no. 2 (czerwiec 30, 2022): 411–428. Udostępniono czerwiec 14, 2024. https://czasopisma.ispan.pl/index.php/bhs/article/view/1445.