Kozieł, Andrzej, i Jolanta Lamla. „Why Were There So Few Female Painters in Silesia During the Baroque Period?”. Biuletyn Historii Sztuki 85, no. 2 (lipiec 26, 2023): 51–66. Udostępniono grudzień 6, 2023. https://czasopisma.ispan.pl/index.php/bhs/article/view/1426.