Wierzbicka, Anna. „Elie Nadelman. Kilka Uwag I Dopowiedzeń”. Biuletyn Historii Sztuki 85, no. 1 (maj 31, 2023): 145–184. Udostępniono czerwiec 20, 2024. https://czasopisma.ispan.pl/index.php/bhs/article/view/1394.