Petrucci, F. „Tadeusz Kuntze, Zwany “Taddeo Polacco”, między Rzymem, Colli Albani I Lazio”. Biuletyn Historii Sztuki, t. 83, nr 2, czerwiec 2021, s. 351-75, doi:10.36744/bhs.999.