Jurkowlaniec, G., i M. . Herman. „Szesnastowieczny królewiecki Druk W Herzog August Bibliothek W Wolfenbüttel: Ilustracje, Oprawa I właściciele”. Biuletyn Historii Sztuki, t. 83, nr 2, czerwiec 2021, s. 285-21, doi:10.36744/bhs.997.