Pajor, P. „Północna wieża kościoła Mariackiego W Krakowie W Perspektywie Ulicy Floriańskiej. Przyczynek Do Badań Nad Planowaniem Osi Widokowych W średniowieczu”. Biuletyn Historii Sztuki, t. 83, nr 2, czerwiec 2021, s. 253-8, doi:10.36744/bhs.996.