Kolendo-Korczak, K., Z. Michalczyk, i M. Zgliński. „Odpowiedź Na Uwagi Pani Dr Krystyny Staweckiej”. Biuletyn Historii Sztuki, T. 81, nr 2, kwiecień 2020, s. 338, doi:10.36744/bhs.321.