Mossakowski, S. „Lwowski kościół Karmelitanek Bosych (1642–1690) a Projekty Giovanniego Battisty Gisleniego”. Biuletyn Historii Sztuki, t. 86, nr 1, marzec 2024, s. 31-52, doi:10.36744/bhs.1794.