Czapelski, M. „«Najlepszy Jest Wyjazd Niczym nieskrępowany». Jana Minorskiego I Edmunda Goldzamta Relacje Z podróży Za żelazną Kurtynę W Roku 1956”. Biuletyn Historii Sztuki, t. 85, nr 2, lipiec 2023, s. 119-41, doi:10.36744/bhs.1491.